Saturday, October 31, 2009

Sekolah Dasar Serayu, Yogyakarta

Kepala Sekolah Mohd. Arofi dan penolong kanannya

Tetamu sedang menyaksikan persembahan secara lesehan sahaja

Nyanyian solo yang boleh dikatakan pro


Cerita Rakyat - Pulau Belugbak


Nyanyian band pelajar Tahun 4 dan 6


Ini kali kedua melawat sekolah di Indonesia. Antara yang hebat tentang sekolah-sekolah di sini ialah kebolehan mereka membangunkan pelajar-pelajar dengan lebih holistik. Petah bertutur, dekat dengan seni persembahan dan berani adalah antara elemen-elemen yang melekat di kalangan pelajar-pelajar walaupun mereka datang dari keluarga yang sosio ekonominya rendah.

No comments: