Tuesday, April 6, 2010

NKRA - Tugas Kita

Pengisian Rumusan Skor Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) berasaskan SKPM Dalam Laman Sesawang NKRA-Pendidikan

PERKARA

TARIKH

TINDAKAN

1

Sekolah Memasukkan data SKPM 2009

05-09 April 2010

  • Pengetua

2

Pemantauan Pengisian Data SKPM secara online

05-09 April 2010

  • JNJK

3

Pemantauan Pengisian Data SKPM secara online

05-09 April 2010

  • PPD

4

Semakan Data SKPM 2009 secara online

12-16 April 2010

  • JNJK

5

Sekolah menyemak GPS PMR, SPM dan PGNK STPM dan ranking sekolah dalam portal NKRA Pendidikan

19-24 Mei 2010

  • Pengetua

6

Tarikh akhir sekolah memaklumkan perubahan GPS PMR, SPM dan PGNK STPM dan ranking sekolah dalam portal NKRA Pendidikan sekiranya ada

24 Mei 2010

  • Pengetua

7

Perakuan menerima Tawaran Baru oleh Pengetua melalui laman sesawang NKRA-Pendidikan dan mencetak perakuan menerima Tawaran Baru

31 Mei - 04 Jun 2010

  • Pengetua

8

Menghantar sesalinan dokumen perakuan menerima Tawaran Baru oleh Pengetua kepada PPD

07-11 Jun 2010

  • Pengetua

9

Pemantauan dan pengesahan penerimaan Tawaran Baru oleh PPD secara online

07-11 Jun 2010

  • PPD

10

Pemantauan penerimaan Tawaran Baru secara online

07-11 Jun 2010

  • JNJK

No comments: