Friday, May 9, 2008

ASSINGMENT

Assingment yang perlu dihantar segera!

1. Teknologi Pendidikan GGE2153
- CD multimedia - 2
- Poster - 1
- Foto A3 - 1

2. IT Dalam Pengurusan Pendidikan
- Projek kumpulan
- Webquest

3. Isu-Isu Dalam Pendidikan Sukan dan Rekreasi
- Long Life Learning
- Sexism
- Handycap
- Culturetism
- Elitsm
* pilih 3 tajuk sahaja.

No comments: