Thursday, June 5, 2008

Bentuk dan jumlah sumbangan

Mal, sumbangan wang tunai untuk Panti Asuhan yang dimuatkan dalam album berjumlah Rp 2,760,000 termasuk Rp500,000 dari duit tabung kita. Sumbangan lain berbentuk baju baru dan terpakai, alat tulis, pensel warna, beg dan barang permainan.

No comments: